Sofinanciranje

“Igralnica Mali ČuDo je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, z namenom ponuditi celovito storitev in spremljajoče izdelke na področju mentalnega razvoja otrok. Sofinancira se 100% upravičenih stroškov operacije, od tega je 75% sofinancirano s strani Evropske unije in 25% s strani Republike Slovenije. 
Namen operacije je priprava dogodkov, ki spodbujajo čustveni, telesni in duševni razvoj otroka in posledično starša oziroma pedagoga. 
Cilj je ponuditi celovite storitve in spremljajoče izdelke, ki bodo zagotavljali otroku varen in celovit razvoj v samozavestno in celovito osebo. 
Rezultat operacije je lastna igralnica z lastnim programom in sortimentom izdelkov.”